0964333666 nguyenbangoc73@yahoo.com

Địa điểm nami - ford

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể